Ellis - letselschade expert Barendrecht

Vanaf het afronden van mijn studie Nederlands Recht in 1986, werk ik als belangenbehartiger. De eerste 15 jaar t bij de Consumentenbond, waar ik allerlei soorten geschillen behandelde, waaronder medische aansprakelijkheidszaken. In 2001 specialiseerde ik mij verder op het gebied van personenschade. In de daarop volgende jaren heb ik in 2006 de opleiding tot NIVRE register expert afgerond, en mag ik mij sinds 2014 MfN register mediator noemen. Ik ben lid van het branchebestuur Personenschade van het NIVRE en aangesloten bij het NIS.

Essentieel is naar mijn mening dat iemand die letsel oploopt als gevolg van een ongeval de ondersteuning krijgt die nodig is om zijn of haar leven weer op de rails te krijgen. De gevolgen van een ongeval gaan immers veel verder dan fysiek ongemak. Vaak is het niet goed mogelijk om te werken, staat het sociale leven op een laag pitje en zijn er vergaande financiële consequenties. Herstel in de oude situatie is niet altijd mogelijk. Daarom gaat schaderegeling verder dan het realiseren van een zo hoog mogelijke schadevergoeding. Benadeelden de regie over het eigen leven terug te geven, daar gaat het volgens mij om. En om dat te realiseren ga ik zo ver als nodig is.

De collega's bij Ard Korevaar Personenschade staan op een vergelijkbare manier voor hun cliënten. Volledige inzet voor een optimaal herstel en bijpassende schadevergoeding. Dat geen cliënt hetzelfde is en elke zaak een specifieke aanpak vraagt, maakt dit beroep het mooiste beroep dat ik mij voor kan stellen.

Hoe vindt u de meest geschikte belangenbehartiger?

Op internet ziet u vaak door de bomen het bos niet meer. Allemaal dezelfde boodschappen en mooie sites. Maar wie zit erachter? Klikt het? Tenslotte gaat het over uw (financiële) toekomst! Grote kans dat u via mond tot mond reclame op onze site terecht bent gekomen. Meer dan tevreden mensen, daar gaat het ons om en een transparante communicatie. Korte lijnen. Mocht onze dienstverlening niet naar wens zijn, dan hebben we een klachtenreglement. Elke klacht is een kans op verbetering.

Klanttevredenheid

Onze reviews worden op uitnodiging verzameld door een onafhankelijke partij en gecontroleerd op echtheid.