Diny - letselschade expert Alkmaar

Na de afronding van mijn paramedische opleiding heb ik enige tijd in de gezondheidszorg gewerkt. Daarna trad ik in dienst bij een rechtsbijstandverzekeraar waar ik op de afdeling letsel- en buitenlandschades als personenschaderegelaar aan de slag ging. Een baan die helemaal bij me paste! Vooral de veelzijdigheid sprak me sterk aan. Ik onderhield contact met de verzekeraar, om te zorgen dat aansprakelijkheid werd erkend en de schade werd betaald. Tegelijkertijd begeleidde ik in deze functie het slachtoffer bij het opnieuw oppakken van zijn/haar leven.

Voor mij is vooral het contact met mensen belangrijk. Daarbij breng ik de nadelige gevolgen van de schade in kaart en zet ik me in voor een financiële compensatie en waar nodig een goede begeleiding bij aanpassing aan de nieuwe situatie.

Na mijn baan bij de rechtsbijstandverzekeraar verleende ik bij een non-profit organisatie rechtshulp aan leden. Ik kreeg in die tijd te maken met schade veroorzaakt door verkeersongevallen én schade die tijdens het werk ontstond. Aansluitend werkte bij verschillende bureaus die de belangen van slachtoffers behartigden. Ik coachte en begeleidde ook minder ervaren collega’s. Daarnaast heb ik in de loop der jaren verschillende opleidingen gevolgd over onderwerpen die verband houden met letselschaderegeling. Dit heeft erin geresulteerd dat ik Register Expert werd.

Ik ben MfN mediator en heb ik sinds 2011 zitting in het bestuur van het NIS (Nederlands Instituut van Schaderegelaars). In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger bij buurtbemiddeling en beoefen ik mijn favoriete hobby: hardlopen.

 

Hoe vindt u de meest geschikte belangenbehartiger?

Op internet ziet u vaak door de bomen het bos niet meer. Allemaal dezelfde boodschappen en mooie sites. Maar wie zit erachter? Klikt het? Tenslotte gaat het over uw (financiële) toekomst! Grote kans dat u via mond tot mond reclame op onze site terecht bent gekomen. Meer dan tevreden mensen, daar gaat het ons om en een transparante communicatie. Korte lijnen. Mocht onze dienstverlening niet naar wens zijn, dan hebben we een klachtenreglement. Elke klacht is een kans op verbetering.

Klanttevredenheid

Onze reviews worden op uitnodiging verzameld door een onafhankelijke partij en gecontroleerd op echtheid.